Posts Tagged ‘Бизнес етикет ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕНИДЖЪРИ БИЗНЕС ЕТИКЕТ И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ професионален имидж бизнес среща’

май
03
2015

Умението да водиш преговори

Силните страни на преговарящите могат да се крият, както в устна, така и в писмена форма. За писмена, вербална и невербална комуникация може да се приема всеки съзнателен, твърд подход към комуникацията им. Добрите преговарящи трябва да имат изграден... Read more