Как става полагането на бетон

Ако не се вземат определени предпазни мерки, при поставянето на бетон в кофраж, могат да възникнат сериозни дефекти в самите готовите бетонни конструкции.

Как става полагането на бетон и какви рискове крие процедурата, научаваме от Трансметал ЕООД, гр. Велинград.

Често, в стремежа за спестяване на оборудване и труд, бетонната смес бива изпускана директно от мястото, където се доставя, независимо от височината над кофража. В този случай, може да се повреди армировката, кофражът и предварително положен бетон. Това може и да доведе до разслояване на бетонната смес и да се задържат въздушни мехурчета.

Височината на свободно падане в бетонната смес трябва да е сведена до минимум. Това е задължително условие, освен ако не са монтирани специални вертикални тръби или улеи, изработени от гума или друг гъвкав материал.

Сред останалите предпазни мерки, които трябва да се вземат при особено внимание при полагане на бетон са следните:

  1. Бетонната смес трябва да се разтоварва възможно най-близо до мястото на полагане и да не се натрупва в големи количества на едно място. По този начин, лесно ще се придвижи по кофража. Неспазването на тези изисквания води до отделяне на положената смес, образуване на пори, наклонени пластове и лошо уплътняване.
  2. Бетонът трябва да се полага на хоризонтални слоеве, като всеки нов е напълно уплътнен, преди да се положи следващият. Ако е възможно, пластът трябва да се полага без прекъсване. Дебелината му зависи от размера и формата на бетонирания елемент, консистенцията на бетонната смес, плътността на армировката, метода на уплътняване, а също така се определя от необходимостта от полагане на следващия слой бетон, преди началото на втвърдяването. При стоманобетонни конструкции се препоръчва да се поддържа дебелината на положения слой в рамките на 15–30 см. При бетониране на големи масиви могат да се използват по-дебели плочи от 37–45 см.
  3. Бетонирането трябва да се извършва непрекъснато, за да се избегне образуването на така наречените технологични фуги в готовата конструкция. Такива само отслабват конструкцията в бъдеще и имат неприятен външен вид.
  4. Бетонът трябва да запълни напълно пространството около армировката, вградените части и в ъглите на кофража.
  5. В горната част трябва да се постави възможно най-твърдият бетон, за да се компенсира излишната вода, която се образува по повърхността на плочата по време на уплътняването. Това подобрява еднородността и външния вид на бетона.

Често е необходимо да се полага бетон на места, където водата се просмуква постоянно, например в дълбоки окопи. Тогава бетонирането се извършва най-добре на секции. На малка площ се дренира и на дъното се полага слой циментов разтвор, а след това и самия бетон. В някои случаи се препоръчва инсталирането на дренажни тръби за източване на вода. По време на силен дъжд, когато се натрупва вода във вдлъбнатините или повърхността на предварително положения бетон се измие и не е възможно да се покрие мястото на бетониране, полагането на бетон трябва да се спре. При лошо време при бетониране на големи повърхности се препоръчва полагане на бетонни слоеве с наклон, който осигурява оттичане на дъждовна вода. Натрупаната дъждовна вода трябва да се отстрани, преди възобновяване на прекъснато полагане на бетона.

В заключение:

Бетонът е един от най-разпространените строителни материали, използвани в индивидуалното и масово жилищно строителство. Той се използва за изграждане на обществени и промишлени сгради. Качеството на монолитната бетонна конструкция зависи не само от суровините и спазването на технологията за производство на бетон, но и от спазването на технологичните правила при изливане на сместа. За всичко това отговорност поема наетата строителна фирма. За региона на град Велинград титуляр е Трансметал ЕООД.

Comments are closed.