Застраховка „Домашно имущество”

При застраховка „Домашно имущество” се гарантира защита на собствеността на гражданите. За значителна част от хората инвестицията в мебели и оборудване на дома е от голямо значение и те се опитват да я защитят по някакъв начин. Традиционната защита чрез аларма, масивна входна врата и СОТ са чисто превантивни и в повечето случаи незадоволителни.

Статистиката сочи, че само 5% от апартаментите у нас се защитават и чрез застрахователна полица. За разлика от нашата страна, в останалите държави на Европейския съюз тази цифра е около 90%.

Застрахователните агенции в страната ни полагат усилия в насока на увеличаване на този процент. Голяма част от фирмите предоставят стандартизирани пакети от услуги, за които не се налага оглед на апартамента, а обезщетенията се покриват на 100% до определен лимит, без да се извършва осредняване или да се взима предвид факта, че имуществото е старо и амортизирано.

Предмет на застраховката, която се отнася до домашната собственост са:

  1. Недвижима собственост като:

– жилища;

– вили;

– гаражи и производствени, търговски, комерсиални, стопански и други сгради;

– специфични устройства и постройки (сателитни приемници, слънчеви инсталации, оранжерии, плевни, гъбарници, постройки за развъждане на животни, огради, външни чешми, камини и т.н.);

  1. Движима собственост:

– оборудване и мебелировка

– електрически уреди;

– телевизионна, аудио и компютърна техника

– селскостопанска собственост (машини, инструменти, материали, продукция и пр.)

– оригинални или авторски произведения на изкуството, скъпи лични вещи и др.

  1. Застрахователната полица обезщетява при щети по причина на:

– пожар и щети, причинени от обезвреждането на пожара;

– експлозия на домакински уред под налягане;

– бедствия, породени от природни стихии;

– ВиК авария;

– вандалски акт;

– щети от ППС или друг летящ обект чрез падащи от нещо елементи или пасажери (пътнически или военен самолет, хеликоптер и др.);

– кражба;

– земетресение.

  1. Наред с изброените случаи гражданите могат допълнително да включат в своя договор обезщетение в следните случаи:

– гражданска отговорност към трета страна;

– разходи за нестандартно настаняване;

– финансови загуби при наем.

Застрахователните агенции у нас полагат усилия за ефективно разпространяване, информиране на обществото и повишаване на достъпността до тази съществена за всеки гражданин застраховка. Застрахователните компании подкрепят подкрепят потребителите да направят информиран избор в тази не толкова популярна за нашата страна ниша, за да могат да направят добра защита на собствеността си и да получат оптимално спокойствие. Повечето от тях предлагат и промоции, сред които гражданите могат да открият специални и много изходни оферти.

Posted by at декември 6, 2017
Filed in category: За дома,

Comments are closed.