Еволюция на интернет медии – Flashnews.bg

Основната цел на интернет изданията е да предават на посетителите си интересна информация. Техническият прогрес направи значителни промени в методите за разпространение на информация.

С развитието на технологиите се подобряват всички области на дейност, включително медиите.

По-рано за разпространението на новини важна роля играеха вестници, телевизия, радио. С навлизането на интернет новините станаха популярни.

Към днешна дата има толкова много видове интернет медии, че е невъзможно да се спомене всичко. Няма да влезем в детайли и законодателна интерпретация на интернет медиите, просто логично определяме за себе си най-очевидните „масмедии“ от общото интернет пространство:

Сайтове за новини. Името говори само за себе си. Всъщност това са сайтове, на които редакцията публикува новини в града / региона / света (в зависимост от формата на сайта). Един добър такъв е  www.Flashnews.bg – новините от последната минута!
Социални мрежи. Вероятно не се заблуждаваме, ако приемем, че в някоя популярна социална мрежа. Мрежата има новинарски ленти, дискусионни групи и др.

Лични блогове. Това обикновено е медии с тясна специализация. Това означава, че са авторски сайтове с теми. Тук можете да включите всички видове онлайн дневници.

Всеки от тези типове медии има свои собствени характеристики, но всички като едно от тях преследват една обща цел – разпространяването и отчитането на информация.

Текущи тенденции

Що се отнася до разпространението. Всеки самоуважаващ се автор или публикация води групи или профили в социалните мрежи. Така че тяхната информация намира допълнителна аудитория сред потребителите на социална мрежа. Много медии, за разпространението на новини, използват оферти от Google, Yandex, mail.ru и други. Огромен брой читатели ползват именно тези инструменти.

По отношение на съдържанието на информацията. Независимо от естеството на информацията, в много публикации използването на материали от трети страни придобива популярност. Хората, които нямат пряка връзка с публикацията, могат да се явят там като очевидци, свидетели, представители на общественото мнение и т.н.

Публикациите по-често започнаха да използват информация от читателите в своите статии. Това са видеоклипове, снимки и текстови коментари. Нашият принос за развитието на тази тенденция се осъществява от нашата услуга 24 часа нон стоп новинарска емисия.

По този начин информацията е станала по-интерактивна с обществеността, като по този начин придобива по-голямо значение и популярност.

С разпространението на високоскоростен интернет, все повече и повече изгледи печели видеото. Видеото (като метод) носи огромен поток от информация, подчертава и допълва текстовите новини или ги заменя напълно.

Перспективи и посока на развитието на интернет медиите

Нека се опитаме да представим развитието на технологиите, с които медиите привличат аудиторията си в близко бъдеще.

2018 г. връзките M2M ще представляват почти 20% от мобилните устройства и около 6% от общия трафик на данни за мобилни устройства.

През 2013 г. в света имаше 21,7 милиона устройства. През 2018 г. техният брой нараства с до 176,9 милиона, т.е. средният годишен темп на растеж ще е 52%.

Това зависи от следните показатели:

Увеличаването на броя на мобилните потребители от 4,1 млрд., за разлика през 2013 г. на 4,9 млрд. през 2018 г.

Увеличен броя на мобилните връзки. През 2018 г. броят на мобилните устройства и връзките ще достигне 10 милиарда. През 2013 г. общият брой на мобилните устройства и връзките между машините е 7 милиарда.

Увеличаването на мобилните скорости. През 2018 г. скоростта на предаване в световните мобилни мрежи почти се е удвоила от 1,4 Mbps през 2013 г. до 2,5 Mbps през 2018 г.

Растеж в мобилното видео. През 2018 мобилното видео представлява 69% от глобалния мобилен трафик, докато през 2013 г. тази цифра е била 53%.

От това можем да заключим, че скоро ще видим увеличение на ръста на мобилните приложения за новини, както и положителна динамика в разработването на мобилни версии на сайтове.

Бих искал да отбележа и увеличаването на вижданията за видеоклипове. Най-вероятно този метод за предоставяне на информация само ще увеличи популярността му. Звукът и изображението носят максималното количество информация. Единственият нюанс е техническата възможност да го гледате. Всеки ден тази бариера се изтрива. Можем спокойно да говорим за продължаващото съществуване на видеото като основен начин за обмен на информация.

Няма да обмислим бъдещи тенденции в информационното съдържание на новините, тъй като информационната среда се променя всеки ден. Единственото нещо, за което се надяваме, е обективността и уместността на бъдещите медии.

Към момента препоръчваме да следите всички анализи и коментари, спорт и музика, икономика, политика и наука с Flashnews.bg – SMS новините от страната и чужбина.

Новото от последната минута, за Вас, неподправено и точно!

 

Posted by at октомври 3, 2017
Filed in category: други,

Comments are closed.