Оформяне короната на различни дървесни видове

Дърветата които не са оформяни дълго време, придобиват неестествена форма и дори след време може да са застрашени от пречупване. Дейността на нашата фирма се състой в това да бъде оформена короната на дървото до един нормален и безопасен вариант.

Posted by at декември 11, 2015
Filed in category: Услуги,

Comments are closed.