Науката е слънце…

Първите стъпки са важни и определящи за достигането на крайната цел. Въпреки, че според мнозина по-важно е самото пътуване, а не целта, човек е толкова голям, колкото по-високи са постигнатите успехи. Това може да са успехи, както във вътрешен план, професионален аспект, спортни постижения, финансови резултати, учебни достижения и т.н. Това едва ли го осъзнават нашите деца, които трудно задържат вниманието си по-дълго върху определена тема. Те са любопитни да узнаят всичко и веднага. Именно това трябва да използваме за да ги подготвим за важните изпити, пред които ще се изправят през живота си.
Добрата подготовка и знанията, необходими за прием след 7 клас, минават неотменно през уроци по БЕЛ за 7 клас, както и по-нататъшното особено важно национално нво 7 клас по математика. Важността на тези предмети е очевидна, както за самите родители, които са минали през подобни изпитания, така и за самите деца. Едва ли има човек в нашата страна, който не е съгласен с определящата роля на тези дисциплини върху цялостната крайна оценка, както в основното училище, така и за бъдещото образование.
Дори и останалите предмети в училище изглеждат по-недостижими и нежелани, ако няма необходима подготовка и усвоени знания по един предмет, като тези по 7 клас БЕЛ например.
Родителите обичат да казват, че техните деца се формират и изграждат, особено много в училищата. От друга страна учителите прехвърлят отговорността за евентуални неуспехи на учениците, именно върху техните родители. За да се предпазите от подобна ситуация, най-добре предприемете действия да по-нататъшното развитие на вашето дете. Те са свързани, както с по-голямото усърдие по време на учебния процес, така и с допълнителни занимания извън училище. Днес има достатъчно курсове за малчугани, които са и доста интересни, като обучението по дисциплините е съчетано с ролеви игри. По този начин знанията, които преди са били доста отегчителни за децата, сега изглеждат по-привлекателни и желани.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Posted by at март 6, 2015
Filed in category: Образование,

Comments are closed.