PageRating и Jabse

За голяма част от хората  PageRating и Jabse не означават нищо. За специалистите обаче, тези понятия са тясно свързани с интернет и сайтовете.  Jabse е наименование на интернет класация, в която се отреждат места за всички създадени сайтове. Класирането се извършва на база значимост и популярност на сайта. На това място всеки може да получи информация за сайтовете в българското интернет пространство. За да включите своя сайт тук не е необходимо да създавате специален профил или да подавате заявление. Всеки един сайт след като бъде създаден се вписва автоматично във въпросната класация. За да проверите мястото на своя сайт трябва единствено да въведете неговия URL адрес на http://www.jabse.com/top1000000/. Не се изискват никакви специални кодове или кой знае какви познания. На същия адрес може да поискате да се направи сравнение между сайт на конкурентна фирма и ваш, собствен. Отново ще се наложи да въведете адреса на конкурентния и вашия сайт. Отнема броени секунди докато се доберете до информация направена на база сравнение. Когато се говори за PageRating2 трябва да се разбира направената оценка за всеки сайт от интернет класацията.  PageRating2 определя конкретното място, което ще се отреди на сайта. За да се направят изчисления за  PR2 се проверяват трафика на сайта  качеството на неговите входящи връзки. Ранкът на Алекса се използва за проверка на трафика. Скалата е логаритмична и варира от едно до сто. Смята се, че сайтовете, които са най – авторитетни и значими притежават  PageRating2 от 100. За още по – точното изчисляване на  PageRating2 се вземат под предвид и броя на входящите линкове, възрастта на домейна, възрастта на URL адреса, ранка на Алекса и други. За всеки един сайт в класацията съществува подробна информация. За да се достигне до нея е необходимо да се избере  URL адреса. Данните включват информация за датата на регистриране на домейна, локация на сървъра, предположения за операционната система и други. В случаите, в които сайтът е разположен на споделен хостинг е възможно да се достигне до информация за всички сайтове, които са разположени на един и същ IP адрес. За целта е необходимо единствено да се избере нужната функция за това. Както вече казахме, всички новосъздадени сайтове се вписват в интернет класацията.

Posted by at февруари 5, 2013
Filed in category: Интернет,

Comments are closed.