Живот без маркови часовници

Да определяш времето без маркови часовници

Измерването на времето не е приумица на съвременния човек. Древните общества изпитвали нужда от приблизително познаване на сезона, деня и часа. Всичко това оказвало влияние на развитието на земеделието и животновъдството. И докато днес, ние имаме своите маркови часовници, с които отмерваме всяка изминала секунда, то древните хора са били лишени от този лукс. Някои от древните цивилизации били напреднали изключително много в областта на астрономията. Те създавали свои календари базирани на Слънцето и звездите. Нужите на древния земеделец определили създаването на всякакви часовникови механизми. Вавилонската и асирийска цивилизации започнали първи да отмерват изтеклите часове.

Водният часовник и маркови часовници – общи черти и разлики

Водният часовник бил изобретен някъде през III в. пр. н.е. За маркови часовници по това време и дума не може да става. Водният механизъм бил използван от вавилонци, елини и египтяни. Той бил наричан клепсидра. Водният часовник представлявал два съда с вода. С течение на времето, водата се преливала от единия в другия съд. На база прелятата вода се определяло и изминалото време. Според историците, по това време бил създаден и часовник с механизъм за движение на стрелка. Архимед отбелязал решаваща стъпка в процеса на развитие на часовниците. Той създал воден часовник с автоматично действаща фигура и хидравлически колела. Но колкото и полезен да бил водният механизъм за отчитане на времето, той бил непрактичен. Неговото пренасяне било невъзможно. За нуждите на мореплавателите и пътешествениците били създадени пясъчните часовници. Ако трябва да се търси връзка между древния воден механизъм и днешните маркови часовници, то независимо от размера и вида, тяхната функция е била една и съща. Съвременните маркови часовници са сбор от механизми и електроника.

Слънчевият часовник – първообраз на съвременните маркови часовници

Слънчевият часовник е бил използван още в най – древни времена. Неговият механизъм е изключително опростен. Първоначално, той се е състоял от един забит дървен кол в земята. С течение на времето, дървеният кол е изместен от каменен стълб. Слънчевият часовник започнал да измерва изминалите часове през 2000 г. пр. н. е. С течение на годините, той започнал да се изгражда пред обществени и значими сгради. Аристократите разполагали със слънчев механизъм в двора на своя дом. Именно този факт доближава слънчевия часовник до днешните маркови часовници. Древният механизъм е бил част от живота на елита. Днес, не всички могат да си позволят качествени маркови часовници. Слънчевият механизъм не бил сложен. Измерването на времето се осъществявало с измерването на хвърлената сянка на стълба. Хората започнали да разчертават върху земята скала с имерения. Римляните и гърците осъзнали, че този часовник показва по – точно време, ако скалата е наклонена.

Историята свидетелства, че и без наличието на маркови часовници, древните общества се справяли добре с измерването на времето. Днес, никой не гадае по хвърлената сянка или прелятата вода.

Posted by at ноември 28, 2012
Filed in category: Хора,

Comments are closed.